(078) 63 563 90 receptie@mc-drechtsteden.nl

Onze Arbozorg

MCD richt zich op ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering van arbo- en verzuimbeleid. Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor werkgevers. Bij voorkeur doen wij dit pro-actief: “voorkomen is altijd beter dan genezen”. Ons doel is steeds het minimaliseren van het ziekteverzuim en bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering.

Bel ons: (078) 63 563 90

Verzuimbegeleiding

MCD biedt naast maatwerkoplossingen, voor werkgevers met minder dan 100 medewerkers, ook twee vaste verzuim pakketten aan. In alle gevallen wordt zorggedragen dat u voldoet aan de nieuwe Arbowet en de verbeterde Wet Poortwachter. De bedrijfsarts en de verzuim consulent zijn de spil in de bedrijfsgezondheidszorg en dienen een constante factor te zijn. Indien nodig dienen zij te worden ondersteund door andere specialisten. Bij MCD behoort het grote verloop van bedrijfsartsen en specialisten tot het verleden.

Arbeidsomstandigheden/Preventie

Bij MCD zijn we ervan overtuigd dat niet altijd alles te voorkomen is, maar door in een vroeg stadium inzicht te krijgen wat er speelt kan ziekteverzuim worden voorkomen. Wij kunnen u hierin ondersteunen door het uitvoeren van een arbeidsomstandigheden spreekuur, een Sociaal Medisch Overleg, het opzetten van gezondheidsbeleid, het opzetten en uitvoeren van PMO’s en het geven van lifestyle adviezen. Ook het uitvoeren en toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) behoort  tot een van onze kerntaken.

Boek een afspraak

Bel ons — (078) 63 563 90

Better Health is Our Mission

Medische keuringen in overleg ook mogelijk buiten kantooruren, op locatie en in het weekend

Medisch Centrum Drechtsteden © 2020   |   Privacy  |   Disclaimer