(078) 63 563 90 receptie@mc-drechtsteden.nl

Werkgerelateerde keuringen

Voor diverse beroepen dient  u (verplicht) medisch gekeurd te worden of dient uw werkgever u periodiek in de gelegenheid te stellen om dit te doen. Al onze werkgerelateerde keuringen inclusief de tarieven vindt u hieronder terug.

Alle werkgerelateerde keuringen

Asbestkeuring

uitgebreid Voor werknemers in de asbestsanering is op grond van het Arbobesluit (hoofdstuk 4, afdeling 5) een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het zogenaamde GPO (Gericht Periodiek Onderzoek), verplicht. Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Verder krijgen werknemers informatie en advies ter preventie van mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarnaast worden werknemers die asbest ruimen onderzocht op hun fysieke geschiktheid om te werken met beschermende pakken en persluchtmaskers.

Keuringsfrequentie Asbestkeuring
Keuring vindt plaats bij indiensttreding en daarna is de keuringsfrequentie:

 • elke 3 jaar

Bij werken met persluchtmasker onder fysiek zware omstandigheden:

 • t/m 50 jaar elke 2 jaar
 • 50 jaar en ouder elk jaar

Wat houdt een Medische Asbestkeuring in?
Om eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de arboarts /bedrijfsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht en uw longfunctie en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring.

U moet naar de GPO Asbestkeuring meenemen:

 • Potje urine
 • Identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnen
 • Bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof)
 • Bij inspanningstest: sportkleding met sportschoenen

Asbestkeuring met perslucht:
Prijs excl. BTW: €240
Prijs incl. BTW: €290,40

Asbestkeuring zonder perslucht:
Prijs excl. BTW: €175
Prijs incl. BTW: €211,75

SIR en Bodemsanering

Werknemers die werkzaamheden (gaan) verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering, moeten een bodemsaneringskeuring ondergaan. Deze keuring heeft als doel:

 • Vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade;
 • Beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden. De uitslag luidt: geschikt of ongeschikt of geschikt onder voorwaarden.

Er zijn 3 typen bodemsaneringskeuringen:

 • Type A: overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur)
 • Type B: adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker)
 • Type C: buitenlucht onafhankelijke ademlucht / perslucht (bijzondere gevallen)

Voorheen werden risicoklasse 1T t/m 3T saneringswerkzaamheden ingedeeld in 1T t/m 3T keuringen. Nu worden risicoklasse 1T t/m 3T saneringswerkzaamheden ingedeeld in categorie A, B en C medische keuringen. Er wordt niet naar risicoklasse van de sanering gekeken, maar naar blootstelling van de werknemer bij het werk van de sanering voor de indeling in keuringsklasse.

Wat moet u meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking
 • Potje met urine

Wat wordt er gedaan:

 • Bezoek aan de bedrijfsarts
 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m, gezichtsveld en kleurenzien)
 • Urineonderzoek
 • Gehoortest
 • Longfunctietest
 • Reuk
 • ECG (in rust) boven 40 jaar
 • Inspannings ECG / submaximaaltest (bij type C)
 • Bloedonderzoek

Het onderzoek duurt circa 45-60 minuten. Na afloop ontvangt u een pasje Geneeskundige Verklaring dat 1 jaar geldig is. Dit pasje krijgt u thuisgestuurd, omdat eerst gewacht moet worden op de bloeduitslagen.

Bodemsanering A/B
Prijs excl. BTW: €190
Prijs incl. BTW: €229,90

Bodemsanering C
Prijs excl. BTW: €320
Prijs incl. BTW: €387,20

Kraanmachinist

Machinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen moeten medisch gekeurd worden, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. Het gaat in hun werk om taken met bijzondere gezondheidsrisico’s.

Machinisten moeten volgens de richtlijnen van St Arbouw eens per 2 jaar een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) ondergaan. In de CAO is er voor bestuurders van mobiele kranen tevens een verplicht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) beschreven. Dit vindt eens in de 5 jaar plaats, en mag op eigen verzoek vanaf het 50ste jaar elk jaar gedaan worden. Om er voor te zorgen dat u niet onnodig vaak gekeurd hoeft te worden zijn deze twee onderzoeken eenvoudig te combineren.

Wat moet u meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bril en/of contactlenzen
 • Medicatie (eventueel) in originele verpakking
 • Indien u die heeft: uw oude pas na afloop ontvangt u van de bedrijfsarts een pasje (Geneeskundige Verklaring) dat 5 jaar geldig is.

Wat wordt er gedaan:

 • Gesprek met de bedrijfsarts over de gezondheid (naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten)
 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 • Audiogram (gehoortest)
 • Urineonderzoek
 • Afhankelijk van uw functie en gezondheid wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt
 • Gericht lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)

Kraanmachinist zonder perslucht
Prijs excl. BTW: €175
Prijs incl. BTW: €211,75

Kraanmachinist met perslucht
Prijs excl. BTW: €240
Prijs incl. BTW: €290,40

Offshore (ERT)

De offshore keuring is een medische keuring voor werknemers die werkzaam zijn in de offshore op een platform. Het doel van de keuring is te beoordelen of iemand medisch geschikt is voor zijn functie, maar ook of iemand in staat zal zijn deel te nemen aan een noodevacuatie vanaf het platform.

Er zijn meerdere soorten offshore keuringen, waarvan de inhoud verschillend is:

 • Offshore keuring intrede/vervolg
 • Offshore keuring ERT (Emergency Response Team)

Wat moet u meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bril en/of lenze
 • Medicatie (evt.) in originele verpakkin
 • Uw persoonlijke safety log (PSL) of ‘groene boekje’

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 • Bezoek aan de bedrijfsarts
 • Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 • Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 • Urineonderzoek
 • Gehoortest
 • Longfunctietest
 • ECG in rust
 • Inspanningstest bij ERT keuringen

De keuring duurt ongeveer een half uur. Na afloop stempelt de bedrijfsarts uw PSL af. De offshore keuring is 2 jaar geldig voor de landen van het Hardanger Agreement (Groot Brittanië, Nederland, Noorwegen).

Offshore keuring intrede/vervolg
Prijs excl. BTW: €175
Prijs incl. BTW: €211,75

Offshore keuring ERT
Prijs excl. BTW: €240
Prijs incl. BTW: €290,40

PMO

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden:

 • De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 • De werkgever moet een PMO aanbieden aan de werknemers, en neemt ook de kosten van PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Prijs op aanvraag

Boek een afspraak

Bel ons — (078) 63 563 90

Better Health is Our Mission

Medische keuringen in overleg ook mogelijk buiten kantooruren, op locatie en in het weekend

Medisch Centrum Drechtsteden © 2020   |   Privacy  |   Disclaimer